Nano Wand Pen
Nano Wand Pen 1Bodies of human being

Nano Wand Pen

370.00kr

Genom fusion (sammansmältning) av kristaller och mineraler bildas en helande frekvens som producerar ‘Zero Punkt Energi' som även kallas den ultimata healing frekvensen. Denna helande frekvens genereras utan tillförsel av energi från batteri eller annan energikälla. Friskvård produkt.

Category:

Product Description

Hur fungerar Nano Wand Pen:

Den helande frekvensen från Nano Wand Pen stimulerar dina gener att bringa harmoni och balans i ditt bio-elektro-magnetiska fält. När väl harmonin är återställd i ditt bio-elektro-magnetiska fältet börjar den fysiska kroppen att heala sig själv.

Vad kan Nano Wand Pen användas till:

Nano Wand Pen kan också användas till att föryngra huden i ansiktet och på kroppen, syresätta blodet och förstärka upptagningen krämer och oljor. Nano Wand Pen kan även användas till att förstärka energin i mat, vatten och växter.

Nano Wand Pen har använts för behandling av följande symptom

kronisk smärta,artrit, ryggvärk, migrän, huvudvärk, dålig blodcirkulation, infektioner, skador, sömnproblem, ömma muskler, magbesvär, svullnader, allergier, depression, slöhet, apati, hudproblem menstrationsbesvär

Nano Wand Pen fördelar:

– lörstärker tillväxten av hår och naglar samt ökar styrkan i dessa

– löser upp njurproblem

– reducerar kolesterol nivån (om den är för hög)

– avgiftar kroppen

– ökar vitaliteten i kroppens celler

– avlägsnar blockeringar i kroppens energiflöde

– lindrar smärta och värk och stimulerar kroppens eget healande

– bringar balans och harmoni till ditt bio energetiska fält

– stärker immunförsvaret

– höjer funktionen på dina inre organ

– hjälper kroppens celler att arbeta stabilt vid varierande yttre förhållande

– neutraliserar skadliga molekyler i vätskor vi dricker och mat vi äter

– stärker energin i krämer och oljor så att de kan absorberas av kroppen snabbare

– tar bort blockeringar i, och stärker flödet av energi i kroppen

– stimulerar våra genetiska kode friskvård produkt