Mitt Universum bok Dan persson
mitt unversum baksida

Mitt Universum Bok

285.00kr

Med Dan Perssons “Mitt Universum” bjuds du in till att erhålla många svar på frågor om livet och Kosmos. “För att förstå människans måste du förstå kosmos och för att förstå kosmos måste du förstå människan”
– Så inleder författaren boken “Mitt Universum”

Category:

Product Description

Med Dan Perssons “Mitt Universum” bjuds du in till att erhålla många svar på frågor om livet och Kosmos. “För att förstå människans måste du förstå kosmos och för att förstå kosmos måste du förstå människan”
– Så inleder författaren boken “Mitt Universum”

Boken förklarar och besvarar uråldriga frågeställningar om kosmos och människan: Vilka är existensens 10 dimensioner? Vilka dimensioner är tillgängliga för dagens människor ?

Hur styrs du av sinneskrafterna och hur lär du dig att bli herre över sinneskrafterna? Vet du du hur kosmos sju energistrålar påverkar ditt liv och dina beslut?

Vilka är Zeta Reticuli och varför är de så viktiga för jordens befolkning och framtid? Vilka besökare från rymden beskyddar och besöker vår planet?

Vad är den 6:e rotrasen och vilka har bidragit till den 6:e rotrasen, som i framtiden kommer att befolka vår planet? Varför innehåller våra celler så stor mängd “skräp” DNA och när utvecklas den tredje DNA-strängen i människans celler?

Vad är Hälsa och hur definieras begreppet Hälsa? Behöver vi Friskhus istället för sjukhus ? Hur blir invånarna på planeten jorden av med sjukdomar samt uppnår god hälsa?

Vad är och hur fungerar bioresonans? Vilka kommer att stanna kvar på planeten när jorden upptransformeras i en högre spiral? Hur och varför uppnår du högre andlig medvetenhet via meditation?
Dessa och många ytterligare frågor besvaras i den bok du just läst om.

Välkommen att läsa boken och ta del av Dans Universum