Hårlaser

Hårlaser

1,690.00kr

Laserljuset i HårLasern aktiverar de försvagade hårsäckarna vilket är den viktigaste orsaken till håravfall. Laserljuset ökar den lokala blodcirkulationen och normaliserar hårbotten. Därför är HårLasern mycket effektiv för att minska håravfall och öka hårtillväxt om den används på rätt sätt.

Category:

Product Description

Principen om hårväxt:

HårLasern kan stoppa eller vända ett pågående håravfall genom att stimulera hårsäckarna och produktion av levande celler i hårsäcken (hårstråets rot). Studier om effekterna av Laser Photo Therapy har visat en ökning av adenosintrifosfat, eller ATP, vilket bidrar till en högre energinivå i levande celler. Dessutom stimuleras en ökning av blodflödet till kapillärerna i hårsäckarna vilket levererar mer näring till de levande celler som skapar hårstrået. Ökningen av blodflödet transporterar också bort fler slaggprodukter som annars kan leda till minskat tillflöde av DHT (dihydrotestosterone) i hårsäckarna vilket på sikt leder till skallighet.

Vår HårLaser har följande fördelar:

1. Påskyndar blodcirkulationen i hårbotten och främjar ämnesomsättningen:
HårLasern kan förbättra blodcirkulationen med en effekt upp till 20-30% i pannan och med så hög effekt som 40-60% på toppen av huvudet. HårLasern kan således hjälpa till att öka blodcirkulationen, leverera syre och näring till hårsäcken vilket förhindrar håravfall.

2. Stimulera hårsäckarna
HårLasern kan stimulera upp till 83% av de vilande hårsäckarna tillbaks i aktiv fas för att uppnå effekten av minskat håravfall och stimulering av hårförnyelse.

3. Justerar fettavsöndring:
För stor fettavsöndring kan vara en av orsakerna till skallighet. För riklig fettavsöndring orsakas av störning i talgkörtelaktiviteten och DHT. För riklig fettavsöndring kan krympa hårsäcken vilket så småningom kommer att leda till skallighet. HårLasern kan minska talgkörtelaktiviteten, minska och kontrollera fettavsöndringen och därmed förhindra skallighet.

4. Främjar hårbottnens hälsaoch förbättra hårkvaliteten:
HårLasern kan påskynda tillväxten av hår samt öka dess styrka och elasticitet, göra det glänsande samt återfå sin ursprungliga färg.

Tillämpliga uppgifter:
HårLasern är tillämplig på de personer som lider av steatorré alopeci (alopeci = skallighet), fysisk alopeci, kemisk alopeci, kvinnlig förlossningsalopeci, klimakteriellt håravfall, alopeci p.g.a. dålig hälsa, kvalster, dålig blodcirkulation, undernäring i hårötter och andra typer av håravfall som orsakats av stress i hjärnan.

Tekniska parametrar:
Denna HårLasern arbetar med IR, laser och impuls. 8 laserprober stimulerar cellerna i hårbotten.

Impuls: Vid behandling av vissa komplicerade förhållanden, speciellt håravfall, kan impulsen ha makalös effekt. Det genererar mikro-el för att aktivera celler och hårsäckar.

Laser: Laserljusterapi stimulerar blodtillförseln i hårbotten. Den extra tillförsel av röda blodkroppar ger syre och näring till hårbotten. Den stimulerar hårbotten och främjar blodcirkulationen, vilket skapar en hälsosam miljö för håret att växa. Håret kan bli tjockare, fylligare och friskare. Den nya förbättrade designen riktar laserstrålen och säkerställer att inte hårceller missas under behandlingen.
Infraröd terapi: Aktiverar cellerna och främjar ämnesomsättningen i dem, tar bort döda hudceller och stimulerar reproduktionen av nya.

Hur du använder HårLasern:
Du får den bästa effekten genom att använda HårLasern i 5-10 minuter varje gång, 3-5 gånger varje vecka. Generellt kommer fenomenet håravfall att reduceras och de kala delarna har tecken på tillväxt av unga hår efter användning under 3 veckor. Efter behandling av 3 månader kommer nya grövre hår växa ut.

Försiktighetsåtgärder:
1. Gravida kvinnor eller ammande mödrar skall inte använda HårLasern.
2. HårLasern skall inte användas av de som genomgått hjärtoperation, bärare av pacemaker eller lider av hjärtsjukdom.
3. För människor som lider andra sjukdomar är det nödvändigt att rådgöra med sin läkare
4. Dra alltid ut kontakten när HårLasern inte används. Lång tids inkoppling kan orsaka brand eller annan olycka.
5. Nätkabeln skall handhas med försiktighet. Slit, vrid eller dra inte ut nätkabeln med våld och undvika att nätkabeln trasslar in sig i apparaten eftersom det kan orsaka brand eller kortslutning. Om nätsladden eller kontakten är skadad eller blir varm skall användningen omedelbart stoppas!
7. Använd absolut inte HårLasern bredvid lättantändliga ämnen som bensin, färg och spray, det kan det orsaka explosion eller brand.
8. Använd inte HårLasern med våta händer, det kan orsaka kortslutning
9. Placera inte apparaten på platser med vatten eller med hög fuktighet, såsom badkar, tvättställ eller andra fuktiga miljöer, det kan orsaka brand. Placera absolut inte apparaten i vatten, det kan orsaka kortslutning.
10. Att använda HårLaser oftare rekommenderat kommer inte att öka resultatet och är därför onödigt.
11. Undvik direkt bestrålning av ögonen.
12. HårLasern bör förvaras utom räckhåll för barn.
13. Titta inte in i laserljuset eller i dess reflektion från en spegelliknande yta eftersom detta kan fungera som en direkt stråle på ögonen.
14. Kontraindikation för gravida samt patienter med cancer och inre blödningar.

Indikation:
1. Använd alltid Hårlasern på rätt sätt. Skall aldrig användas på barns kroppar.
2. Använd inte HårLasern om den är skadad, det kan orsaka brand.
3. Använd aldrig lösningsmedel, bensen eller andra lösningsmedel för att rengöra apparaten, det kan skada apparaten.
4. Använd inte Hårlasern på platser där den utsätts för direkt solljus.
5. Använd nätadaptern som levereras.
6. Förvara HårLasern torrt före användning.
7. Vänligen töj inte elkabeln.