ATM Express, Bioresonansens Rolls Royce

Analyserar:

            Funktionen i alla kroppens organ

            Hjärnans funktion

            Virus, Bakterier, Parasiter, Mask,

            Amöbor etc.

            Vitamin och Mineralbrist

            Sjukdomar

            Allergi

            Biologisk ålder, Chakra och Aura

            Behov av stärkande homeopatmedel

            Hormonfunktion, etc, etc.

 

Behandlar med:

Bioresonansterapi

 

Allt i en apparat

Category:

Product Description

Bioresonansterapi framtidens medicin

Människan består inte bara av den fysiska kroppen. Över den finns ytterligare fyra kroppar som kan sägas vara styrsystemet för den fysiska kroppen. Den närmaste kroppen är den bioelektromagnetiska kroppen som helt styr den fysiska. Där finns så att säga ritningen till din kropp. Med Bioresonans kan man mäta felaktigheter i cellernas frekvenser och korrigera eventuella felfrekvenser.

Kriteriet för det vi kallar liv är att det finns en ämnesomsättning. Mycket arbete som sker i kroppen utförs av molekyler som är elektriskt laddade och byter laddningar med sin omgivning så att vi t ex får energi att använda en muskel.

Vid ämnesomsättning bildas alltid elektromagnetiska strömmar vilka kan mätas med Bioresonans.

Den bioelektromagnetiska kroppen kan beskrivas som följer:

  • Cellfunktionerna i alla levande varelser, däribland människan, är baserade på kemiska och mikroelektroniska processer med mycket låga strömstyrkor.
  • Dessa elektriska strömmar resulterar alltid i motsvarande elektriska och magnetiska fält.
  • Ström- och fältaktiviteterna formar ett dynamiskt informationssystem inom kroppen.
  • Det kan beskrivas som vågor som fyller kroppen och det närmaste området omkring den.
  • Varje cellgrupp har sitt eget elektrokemiska område och producerar sina egna fält och strömmar.
  • Den totala strukturen av vågor som uppstår kallas det fysiologiska fältmönstret.
  • Skador, påverkan av gifter, infektioner, andra sjukdomar och cellskador genererar sjukliga fältmönster.

Bioresonans = Dialysbehandling av felfrekvenser

Det biologiska bredbandsfiltret som används inom Bioresonans kan liknas vid det slags filtersystem som används i samband med dialysbehandling.

Dialys innebär, att när njurarna har slutat att fungera och inte längre kan
rena blodet, måste blodet renas på mekanisk väg. Detta sker genom en dialysapparat, vilken är en typ av mekaniskt filtersystem.

Genom behandling med Bioresonans kan man säga att det är cellernas felfrekvenser som genom bredbandet filtreras, spegelvänds och sänds tillbaka in i kroppen genom ett mycket smalt smalband vilket får cellerna att återgå till sin friska frekvens.