Om Oss

Dan PerssonDan Persson är född år 1942 och uppvuxen i Mollösund på Sveriges västkust. Han växte upp i en fiskarsläkt med varma och nära band till sin familj och med övriga innevånare i en det lilla fiskarsamhället.

Det var alltid nära mellan liv och död för befolkningen som levde vid havet. Andlighet och religion var dagliga frågor under hans uppväxt. När författaren var 15 år hade han läst hela Bibeln och hade redan i så ung ålder många frågeställningar om livet och vad som ligger utanför vårt fysiska Universum.  

Hans livsresa gick från skeppare på västkusten till resor över stora delar av världen, där han träffade många olika människor och kulturer. Författaren har t.ex. varit verksam som biståndsarbetare i Angola samt olika uppdrag i bl.a. Sydamerika, Dominikanska Republiken, Ukraina, Filipinerna och Kina.

Under sina resor och äventyr har han otaliga gånger varit nära döden men alltid återvänt med livet i behåll samt med nya insikter och kunskaper om tillvaron. Dans ödmjukhet och nyfikenhet på människor och deras livsöden har givit honom hans stora insikter och kunskaper om livet samt vår existens.

Författaren har fortsatt sitt sökande efter andlighet och högre medvetande kontinuerligt under sina år på jorden. Resan utkristalliserade sig slutligen i Bada Hälsocenter som han driver sedan över 10 tillbaka, med syftet att hjälpa sina medmänniskor med deras hälsa och andliga utveckling.

Dans livsmottot är “I människans tjänst”.