Fundament

Bada Hälsotempel är ett Tempel och Församling som välkomnar alla religioner och icke religiösa personer samt företag som vill leva efter kosmos lag. Församlingens medlemmar kallas Ljusbärare.

Bada Hälsotempel förenar alla människor på planeten Jorden för människans okränkbara kosmiska och mänskliga rättigheter såsom:

Alla människors lika rättigheter

Rätten till sin egen hälsa

Rätten till ett värdigt liv

Rätten till ett liv utan fattigdom

Rätten till ett liv i Kärlek, Fred och Frihet

Bada Hälsotempels medlemmar lever under följande enkla regler:

Gör endast gott mot dina medmänniskor

Lev ditt liv i kärlek och tacksamhet.

Hela dina medmänniskor

Bada Hälsotempel och dess församlingsmedlemmar arbetar för att utrota alla sjukdomar och mot all exploatering och utnyttjande av sjuka människor.

Bada Hälsotempel och dess församlingsmedlemmar arbetar för att upplysa människor och frigöra dem från den sinneskontroll de utsatts för samt att bygga det nya goda samhället.

Bada Hälsotempels församlingsmedlemmar strävar efter att i varje handling, ord och tanke följa Kosmos Lag som står över människans lagar och givna order.

Sakrament: Alla apparater, Kosttillskott, Alternativmediciner eller annat som används i Bada Hälsotempels lokaler eller av församlingens medlemmar är templets sakrament och får inte vanhelgas eller skymfas. Även de lokaler som Bada Hälsotempel eller församlingens medlemmar använder, i människans tjänst, är att se som templets sakrament och därmed kyrkolokaler. Överträdelse eller vanhelgande av sakramenten kommer vid varje tillfälle att beivras som brott mot religionsfriheten.

Bada 2015-12-21 Dan Persson grundare av Bada Hälsotempel

Bada Hälsotempel, Bada 75, 68592 Torsby dan@badacenter.se, telefon: 0560 630 40, 0731-58 77 00

Bankgiro: 5068-7219