Förord och Introduktion

Förord. Mitt Universum

Det är med varm hand som jag vill dela denna bok med mina medmänniskor: Dan Perssons verk ”Mitt Universum”.

En bok för alla som önskar vidga sin kunskap och insikt om livet samt kosmos. Med stor förväntan och nyfikenhet har vi förmånen att få ta del av Dans universum och hans synvinklar på tillvaron och existensen.

I sagorna och berättelserna beskrivs det hur den sökande beger sig till avlägsna platser, trotsar faror samt klättrat högt i Himalayas berg för att hitta en vis man att fråga om vägledning och råd i livet.  

Men vi har tur eftersom möjligheten att träffa en vis man enbart kräver en kortare bilfärd utan strapatser och umbäranden. I det lilla samhället Bada i Värmland, strax norr om Sunne ligger Bada Hälsocenter. Där driver författaren en fantastiskt fin verksamhet i form av Bada Hälsocenter .  

Vi som besökt Bada och erhållit behandling mot sjukdomar samt förbättrat vår hälsa och inte minst haft den stora förmånen till samtal och umgänge med Dan har verkligen fått tillgång till en vis man.  

Dan har nu samlat sina tankar och idéer i boken ”Mitt Universum” som kan läsas som en livsvägledning samt även som en uppslagsbok om livet för den som önskar öka sin medvetenhet och livsinsikt. Vi som kanske, till och med, har förmånen att kalla författaren vår vän, vill nog även definiera honom som en dörröppnare eller lärare när det gäller Kosmos, samt insikter om sammanhangen i vår existens. Jag hoppas att läsaren har lika stor behållning som undertecknad, när de tagit del av Dans Universum.  

Bengt Nilson

2014-12-24

 

Förord av författaren.

Under skrivandet av denna bok gick mina tankar ofta, i kärleksfull tacksamhet, till min mästare och kosmiske broder Alexander J Markus. Det var genom Alexander som jag äntligen fann ingången, eller skall vi säga uppgången, till Kosmisk högre Andlig Kunskap.

Det var Alexander som lärde mig meditera för högre Kunskap om Kosmos. Det var Alexander som lärde mig att söka Kunskap om Universum, Dimensioner, det som kallas Gud och om Människan. Det var Alexander som visade mig vägen till var den verkliga Kunskapen finns, nämligen i Universum, i Dimensionerna, hos det som kallas Gud och i Kosmos, om den verkliga Människan, den Kosmiska Människan.

Med andra ord hjälpte Alexander mig att frigöra mig från den grövsta materien i den 3:e Dimensionen. Det var också Alexander som gav mig sitt Mantra vilket jag ger vidare till er, mina kära vänner, i slutet av denna bok.

Ett stort och kärleksfullt tack till dig, min käre Kosmiske Broder och Mästare, Alexander J Markus som numera också kallas Sandor Markus. För mig förblir du Människoläraren och Mästaren Alexander J Markus.

Ett stort och kärleksfullt tack vill jag också framföra till mina kära vänner, Kosmiska systrar och bröder, som hjälpt till med korrekturläsningen av denna bok. Deras stöd har varit ovärderligt för mig. Stort och varmt tack till:

Min älskade hustru Hui Liang

Bengt, Karina och Therese Nilson

Siw Alfredsson och Carina Larsson

Britt Sundqvist

Maria Johansson

Gudrun Pärnarp

Harry Lepistö  

Det finns fler och ni är inte glömda, känn mitt varma tack till er också.

Slutligen: Ett Stort och varmt tack till alla de Människor jag mött under min vandring på planeten Jorden. Ni har varit ovärderliga för min kunskap om Jordemänniskan.

 

Mitt Universum

av Dan Persson

Introduktion

För att förstå Människan är det nödvändigt att förstå Kosmos och för att förstå Kosmos är det nödvändigt att förstå Människan. Orsaken till detta är att Människan är en Kosmisk varelse som därmed lyder under Kosmiska lagar. Man kan säga att det är två sidor av samma mynt. Den dag Människan förstår Människan, det vill säga sig själv som Kosmisk varelse kommer inga sjukdomar, smärtor eller plågor längre att finnas. Allt våld från slagsmål till krig kommer att upphöra. All stress, oro, bekymmer, rädsla, panik och depression kommer att upphöra. All miljöförstöring och överutnyttjande av planeten Jordens ändliga resurser kommer att upphöra. Människan på Jorden kommer att bli en fullödig Människa från att, som idag, de flesta har ett ben kvar i barbarstadiet.

Att vara Människa handlar inte bara om att se ut som en Humanoid. Det handlar om att höja sin medvetenhet till en kosmisk nivå så att ens handlingar, ord och tankar också blir mänskliga i ett kosmiskt perspektiv. Att vara Människa är att inse att man är en Skapare som Skapar inte bara för sig själv utan också en Skapelse som berör andra Människor. Varje handling, gest, ord och tanke är en Skapelse som kommer att finnas i Universum för evigt.

Det är först när man till fullo insett att man är en Skapare som bär ansvaret för sin egen Skapelse i evighet, som man kan förstå att det är bättre att Skapa gott än ont. Den Skapelse man hittills gjort kan man inte ändra på om man skulle ångra sig.

Man kan jämföra det med en keramiker som Skapar i lera. Under Skapelseprocessen kan keramikern ändra på sin Skapelse så att han eller hon blir nöjd. När keramikern sedan bränner sitt verk i ugnen så finns inga möjligheter till ändring av Skapelsen. Om keramikern efter bränningen i ugnen skulle vara missbelåten med sin Skapelse har han alltid den möjligheten att slå sönder sin Skapelse och då finns den inte mer. Den möjligheten finns inte för Människan som Skapare, den Skapelse som man gjort finns för alltid i Evighet.

Vi rekommenderar därför alla Människor att vara försiktiga med vad de gör, säger och tänker, om de vill stå stadigt med bägge benen i Människostadiet. Vårt recept är att leva ett liv i kärlek och tacksamhet. De tidigare liv man levt kan man inte göra något åt, men man har den totala friheten att förändra sig i det nuvarande livet.

Vi önskar med denna bok att göra det något enklare för de Människor som vill förändra sina liv till ett liv i Medvetenhet, Kärlek, Tacksamhet och Harmoni och vi önskar er varmt välkomna in i Mitt Universum.

Comments