Inte medlem?  Bli medlem i Bada Hälsotempel…

Inte medlem?

Du måste vara medlem i Bada Hälsotempel för att få access till den här sidan.

Du kan bara erhålla sakramenten (genom donation) om du är medlem i Bada Hälsotempel.

Om du är medlem i Bada Hälsotempel, kommer du att:

 1. Vara befriad från att tvånget att ta vaccinationer eller mediciner mot din vilja.
 2. Har tillgång till Bada Hälsotempels sakrament till självkostnadspris. Sakramenten är: apparater, kosttillskott, mineraler, etc. som är nödvändiga för människans hälsa.
 3. Du får reducerat pris till seminarier och fri tillgång till de första 7 kapitelen i boken “My Universe”.

Kostnaden för medlemskap är 150 kr per år.

Klicka här för att bli medlem i Bada Hälsotempel:

När du har betalat genom PayPal, kommer du att tas till sidan för medlemsregistrering.

Sidan för medlemsregistrering ser ut som följer:

membership registration

Följ dessa steg på sidan för medlemsregistrering:  

 1. Skriv in ditt användarnamn (detta är det namn du använder för att logga in på webbplatsen) – MYCKET VIKTIGT att komma ihåg.
 2. ange ditt förnamn
 3. ange ditt efternamn
 4. ange din e-postadress
 5. anger lösenordet
 6. bekräfta ditt lösenord
 7. Klicka på den grå rutan för att skicka din registrering
 8. gå till din e-postadress, öppna e-postmeddelandet som vi skickat till dig och klicka på länken för att bekräfta din registrering.

 

Du är nu en varmt välkommen Medlem och Ljusbärare i Bada Hälsotempel.

 

Du kan logga in Bada Hälsotempel till höger på denna sida med hjälp av ditt användarnamn och lösenord som du nyss skapade.

 

Inom en veckas tid kommer vi att ge dig tillgång till första kapitlet i Dans bok “Mitt universum”. Vi kommer därefter att ge dig tillgång till ett nytt kapitel av boken varje vecka under 7 veckor.

 

Vi välkomnar dig att också att ta en titt på våra apparater och högkvallitativa kosttillskott.